Saturday, July 18, 2009

talqin (meh dengar,sebelum masa sebenar tiba)

TALQIN MAYYIT

Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati.
Barang siapa dilepaskan dari neraka dan ia akan dimasukan ke dalam surga, maka adalah ia orang yang beruntung, dan tidak ada kehidupan di dunia melainkan tipu daya.

Ya Abdallah bin Abdillah/Ya Amatillah binti Abdillah, kamu ingat perjanjian pada waktu kamu keluar dari negri dunia menuju negri akhirat yaitu perjanjian:

Sesunggahnya tidak ada Tuhan selain ALLAH,
dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan ALLAH,
dan sesungguhnya mati itu benar,
dan kubur itu benar,
dan ni’mat di dalam kubur itu benar,
dan siksa dalam kubur itu benar,
dan pertanyaan di dalam kubur itu benar,
dan pertanyaan Munkar dan Nankir di dalam kubur itu benar,
dan bahwasanya dibangkitkan dari alam kubur itu benar,
dan bahwasanya perhitungan amal baik dan buruk itu benar,
dan sesungguhnya syafa’at (pertolongan) Muhammad SAW. itu benar,
dan surga itu benar, dan neraka itu benar,
dan berjumpa dengan ALLAH Ta’ala bagi orang ahli ma’rifat itu benar,
dan ALLAH Ta’ala akan membangkitkan manusia dari alam kubur,
sekarang kamu telah berada dilapisan tanah dan berhadapan dengan tentara maut,
maka apabila datang dua orang malaikat yang diwakilkan kepada kamu yaitu Munkar dan Nankir maka kamu jangan takut dan gemetar maka sesungguhnya kedua orang malaikat itu mahluk ALLAH sebagaiman kamu mahluk ALLAH,

maka apabila bertanya dua orang malaikat akan kamu:
Siapa Tuhanmu,
dan siapa Nabimu,
dan apa agamamu,
dan dimana kiblatmu,
dan apa pedomanmu(Imammu),
dan siapa saudaramu,
dan siapa bapamu pada agama,
dan siapakah seseorang yang diutus kepadamu, jin, dan manusia?

Maka hendaklah kamu jawab pertanyaan itu dengan lidah yang pasih dan i’tikad yang benar:
ALLAH Ta’ala itu Tuhanku,
Muhammad itu Nabiku dan Islam itu agamaku,
dan Ka’bah itu kiblatku,
dan Al-Qur’an itu pedomanku,
dan kaum Muslimin dan Muslimat itu saudaraku,
dan Nabi Ibrahim itu bapaku pada agama,
dan ia seorang laki-laki yang diutus kepadaku dan kepada mahluk lainnya yaitu Nabi Muhammad SAW.

dan hendaklah kamu kata:
Aku ridho ALLAH itu Tuhanku dan Islam itu agamaku dan Muhammad itu Nabi dan Rasul, atas yang demikian itu kamu hidup dan mati, atas demikian itu kamu akan dibangkitkan, jika ALLAH menghendaki akan keselamatan maka ALLAH tetapkan dengan perkataan yang benar


kredit kepada Muhammad Syarwani~

seronok dengar before tido,dalam gelap gelita,walaupun bilik2 masing2 lagi besar dari 6 kaki dalam dan 2 kaki lebar.

=)

No comments: