Monday, August 17, 2009

surah Luqman 33-34“ Wahai manusia ! Bertaqwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang (ketika itu) seorang bapa tidak dapat menolong anaknya,dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapanya sedikit pun.Sungguh janji Allah itu pasti benar ,maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia,dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam (mentaati) Allah.Sesungguhnya hanya di sisi Alah ada ilmu tentang hari Qiamat; dan Dia yang menurunkan hujan , dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dilakukannya besok.Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.Sungguh Allah Maha Mengetahui,Maha Mengenal ”
(Surah Luqman : 33-34)

No comments: