Tuesday, July 15, 2008

ya Allah,ya Allah tetapkanlah kami diatas jalan yang Kau redhai.

No comments: